1. Ne nuk kontrollojmë se çfarë ndodh, por vetëm mënyrën se si reagojmë

Rrethanat nuk varen nga ne, por ne gjithmonë kemi aftësinë të kontrollojmë se çfarë lloj prindi jemi.

Prindërit që fokusohen vetëm në atë që mund të kontrollojnë janë shumë më të lumtur se ata që luftojnë kundër asaj që nuk mund ta kontrollojnë.

  1. Veprat jo fjalët

Nëse doni t’i mësoni fëmijët tuaj, mos e bëni me fjalë. Ju duhet t’u tregoni atyre se jetoni sipas rregullave që vendosni dhe vlerat që u tregoni janë të rëndësishme.

“Mos fol për filozofinë tënde,” thoshte Epikteti, “zbatoje atë”.

  1. Zbut temperamentin

Zemërimi është “më i shëmtuari dhe më i egri nga të gjitha emocionet”, tha një herë Seneca.

Nuk ka rëndësi se sa të stresuar jemi apo çfarë po ndodh rreth nesh, zemërimi ynë është problemi ynë. Jo i tyre.

  1. Momenti

“Mos harroni se do të vdisni.”

Jeta është e shkurtër. Jini të pranishëm me fëmijët tuaj dhe duajini ata sa të mundeni.

  1. Mësoni me ta

Seneca thoshte se rruga drejt mençurisë mund të përshkuhet duke zbuluar nga një gjë çdo ditë.

Ju nuk keni nevojë të zhvilloni leksione si Epikteti për të qenë mësues. Mësimi i Senekës erdhi në formën e ndarjes së asaj që po mësonte.

  1. Guxim. Disiplinë. Drejtësi. Mençuri.

Nëse gjeni ndonjëherë diçka më të mirë në jetë se këto gjashtë virtyte, thoshte Marcus Aurelius, duhet të jetë vërtet një gjë e jashtëzakonshme.