Lidhja shumë e ngushtë mes kujtesës dhe nuhatjes njihet prej disa kohësh dhe ka qenë edhe në qendër të veprave letrare.

Më pak e njohur është aftësia e aromave për të përmirësuar kujtesën dhe për të ngadalësuar rënien njohëse tek të moshuarit, e theksuar së fundmi nga një studim nga Universiteti i Kalifornisë i botuar në revistën Frontiers in Neuroscience.

Hulumtimi përfshinte 43 të rritur të moshës 60-85 vjeç, të ndarë në dy grupe; njëri shërbente si kontroll, ndërsa tjetri ekspozohej ndaj aromave të lëshuara nga difuzorët çdo natë për periudha dy-orëshe.

Pas gjashtë muajsh, anëtarët e grupit të dytë ishin përmirësuar me 226% në testet e kujtesës. Për më tepër, disa zona të trurit të tyre treguan ndryshime të vogla të lidhura me rritjen e efikasitetit njohës.

Studiuesit vërejnë se mosha shpesh çon në një përkeqësim të ndjeshmërisë së nuhatjes, e cila mund t’i paraprijë rënies njohëse.

Pasurimi i mjedisit me aroma mund të jetë një metodë e thjeshtë dhe efektive për të luftuar këtë formë të plakjes.

Edel Strazimiri