“Demokracia neoliberale, në vend të qytetarëve, prodhon konsumatorë. Në vend të komunitetit, ajo prodhon qendra tregtare. Rezultati përfundimtar është një shoqëri e atomizuar e njerëzve të paangazhuar, të cilët ndihen të demoralizuar dhe të pafuqishëm.

Me pak fjalë, neoliberalizmi është armiku kryesor dhe i drejpërdrejtë i demokracisë pjesmarrëse, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por në të gjithë botën dhe do të jetë kështu për një të ardhme të paparashikuar.”

– Noam Chomsky/MekuliPress.com/