Në këtë artikull ju sjellim disa nga thëniet më të veçanta të Billy Graham, një pastor i njohur amerikan nëvitet 1940. Ai është cilësuar si udhëheqësi me ndikimin më të madh në botën e krishterë për shekullin XX.

“Nuk ka rëndësi se sa i përgatitur mendon se je për vdekjen e një personi të dashur. Ajo vjen gjithsesi si një shok dhe të lëndon shumë thellë”.

“Nëse humbet pasurinë, nuk ke humbur gjë. Nëse humbet shëndetin, ke humbur diçka. Nëse humbetkarakterin, ke humbur gjithçka”.

“Mendo për një moment sikur mund të siguroje gjithçka në botë, por me kusht që të humbje shpirtin tënd. A do të kishte vlerë?”

“Çdo jetë është e ndërtuar nga gabime dhe mësime, pritje dhe rritje, durim dhe këmbëngulje”.

“Njeriu ka dy nevoja të mëdha shpirtërore. E para është për falje. E dyta është për mirësi”.

“Mos u ndal nga e shkuara dhe dështimet e saj. Ama mos i harro as mësimet e saj gjithashtu”.

“Tradhëgimia më e madhe që dikush mund të kalojë tek fëmijët apo nipërit e tij, nuk është pasuria apo tëmirat materiale të siguruara përgjatë jetës, por karakteri dhe besimi që ai ka”.

“Guximi është ngjitës. Kur një person guximtar mban një qëndrim, të tjerët ngurtësohen”.

“Një fëmijë që nuk ka respekt për prindërit e tij, nuk ka për të pasur respekt për asnjë person”.

“Nuk ka kënaqësi më të madhe në jetë, se kënaqësia e ndarjes së gjërave me të tjerët”.