Ky është aksion i koordinuar i kriminelëve – në tre fronte njëkohësisht.

Lufta hibride e Serbisë kundër shtetit të pavarur dhe pushtetit demokratik në Kosovë ka hyrë edhe brenda Kuvendit të Republikës. Pikërisht për shkak se, për herë të parë në Kosovën e pasluftës, nuk ka më asnjë ministër apo zv.ministër të Beogradit në Qeverinë e Kosovës (Kurti 2).