“Unë nuk e ndjej domosdoshmërisht të obligueshme të di me saktësi se çka jam. Interesi kryesorë në jetë dhe në punë është të bëhesh diçka ndryshe prej asaj që ke qenë në fillim.

Nëse do ta dinit se çfarë do të thoshit në fund të librit kur të filloni ta shkruani atë, a mendoni se do ta kishit guximin për ta shkruar atë?

Ajo që është e vërtetë për shkrimin dhe për marrdhëniet romantike, është e vërtetë edhe për jetën. Loja ja vlenë për aq kohë sa ne nuk e dijm kur do të përfundojë ajo.”

– Michel Foucault/MekuliPress/