Vetëm 16% e qytetarëve serbë besojnë se në Srebrenicë ka ndodhur gjenocid.

Më shumë se gjysma (52%) mendojnë se nuk ka ndodhur, dhe afër një e treta (32%) nuk kanë një mendim për këtë çështje, sipas gjetjet e projektit “Plenari për Marrëdhëniet Malazeze-Serbe”, të cilin CGE e zbaton në bashkëpunim me ADD dhe me mbështetjen e Ambasadës Zvicerane.

https://twitter.com/CGOCCE/status/1721817656645287984/photo/1

Mbështetja profesionale u ofrua nga agjencitë Damar dhe HOW.

Derisa, 60% e qytetarëve malazezë besojnë se gjenocid ka ndodhur në Srebrenicë, më pak se një e katërta (23%) besojnë se nuk ka ndodhur, dhe 17.5% nuk ​​mund të përcaktohet në lidhje me këtë çështje, njoftoi Qendra për Edukim Qytetar (CGO).

Kurse Pavarësinë e Kosovës e përkrahin 44% e qytetarëve malazezë, ndërsa 38.5% janë të mendimit të kundërt dhe 17.5% nuk​​kanë qëndrim të përcaktuar qartë.

Një shumicë bindëse prej 73% e qytetarëve serbë nuk e mbështesin pavarësinë e Kosovës, ndërsa 5% janë kundër saj dhe pak më shumë se një e pesta nuk kanë asnjë mendim për këtë çështje.

https://twitter.com/CGOCCE/status/1721817656645287984/photo/1